100 години селскостопанско образование в град Айтос ПГСС Златна нива

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

"ЗЛАТНА НИВА"

гр. АЙТОС

Адрес за контакти :

Област Бургас

гр.Айтос-8500

ул. "Славянска" № 50

GSM: 0888206682

e - mail: info-200114@edu.mon.bg

Добре дошли в сайта на

Професионална гимназия по селско стопанство

"Златна нива" !

Тук ще намерите разнообразна информация за училището и животът в него!

Полезни връзки :

Сайт на МОН

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Сайт на община Айтос

Национален образователен портал

АБВ поща

НОВО:Дигитална раница

Проект успех

 

 

 

 

 

 
начало

 

история

 

ръководство

 

учители

 

професии

 

паралелки

 

документи, обучение в електронна среда

 

прием

 

галерия

 

профил на купувача

 

обществен съвет

 

правилници,

 

ДЗИ

 

проекти

 

стипендии

 

финансови отчети

 

Мерки срещу COVID 19

 

ДАЗД

 

 

 

Важна информация за коронавирус

e-mail на доверието: psiholog_pgss@abv.bg

ПГСС "Златна нива" използва

електронна система Школо

100 години селскостопанско училище гр.Айтос Снежинки за твоя сайт