ИСТОРИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

"ЗЛАТНА НИВА"

 

история

 

ръководство

 

учители

 

професии

 

паралелки

 

седмична програма

 

прием

 

галерия

Учебното заведение е създадено през далечната 1910 г. в гр. Айтос. Първоначално сградата е служела за нисше земеделско училище. През 1921 г. то е преустроено в средно девическо земеделско училище с прием на девойки, завършили петгодишен курс на обучение. През 1934 г. училището се закрива. Но само година по - късно то се възстановява като специално девическо земеделско домакинско училище с две годишен курс на обучение и приемен ценз - завършен девети клас.

През 1936 г. училището отново се трансформира в средно девическо земеделско домакинско, с три годишен курс на обучение. През учебната 1948-49 г. училището става земеделска гимназия, където са се подготвяли средни кадри по полевъдство и животновъдство. Курсът на обучение е 4 години, а приемният ценз - седми клас.

На 2 ноември 1949 г. на заседание на Народното събрание се приема Указ No: 8013, с който земеделската гимназия в град Айтос започва да носи името "Г. Димитров".

През 1952 г. се извършва отново трансформиране на учебното заведени - то вече е Селскостопански техникум по полевъдство и животновъдство. Курсът на обучение е 4 години, а придобитата квалификация - Полевъд- тракторист и Животновъд - тракторист.

През учебната 1977-1978 г. към техникума е открито СПТУ с тригодишен курс на обучение и специалност Механизатор- растениевъд, през 1981 - 1982 г. - Механизатор- животновъд.

С въвеждането на новата учебна програма през 1983-84 г. в техникума е разкрит УПК с две специалности: Механизатор - растениевъд и Механизатор - животновъд, от 1985-86 г. и Оператор в хранително - вкусовата промишленост.

През 2002 г. техникумът става професионална гимназия по селско стопанство и получава името "Златна нива". В нея се обучават ученици със седем професии: Техник - животновъд, Техник - растениевъд, Фермер, Техник - озеленител, Организатор на туристическа агентска дейност, Икономист и Ветеринарен техник.

Училището има богата материалната база. Разполага със 17 специализирани кабинета, 3 компютърни кабинета, 6 работилници и спортна база - стадион с лекоатлическа писта и спортна зала. Водачите на МПС се обучават на специален полигон. В помощ на учители и ученици е училищната библиотека, която разполага с над 12000 тома. За провеждането на културни мероприятия служи многофункционалната актова зала.