ОБЯВИ:

2023/2024 година

Обява за канцеларски материали за дейностите по проект "Успех за теб"

Обява за поли за група "Млад аниматор":

Професионална гимназия по селско стопанство „ Златна нива“ гр. Айтос обявява процедура за събиране на оферти с предмети на доставка:

-закупуване на Сценични дълги поли испански -  6 броя за дейностите на група „Млад аниматор“по Занимания по интереси в ПГСС „Златна нива” град Айтос за учебната 2023/2024 година. 

Офертите за закупуване на Сценични дълги поли испански  - 6 броя се изпращат в срок до 16:00 часа на 17.01.2023 година на имейла на училището: info-200114@edu.mon.bg

Обява за канцеларски материали за дейностите по Занимания по интереси

ОБЯВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ

ОБЯВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПГСС

 

ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН в ПГСС

ОБЯВА ЗА асфалтиране на спортна площадка в ПГСС

Доставка на безоловен бензин A95H и газ пропан бутан чрез карти за безкасово плащане, дизелово гориво за отопление и дизелово гориво за ДВГ за нуждите на ПГСС "Златна нива" гр. Айтос

https://app.eop.bg/today/264647

Обява за канцеларски материали за дейностите по Занимания по интереси

ОБЯВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПГСС

Покрив ПГСС

Оферта за ремонт на покрив с количества

Обява за ремонт на покрив на училищната сграда на ПГСС

снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1uYk-MKZ-c8V-RpBQUEEcByP78s7DY48e?usp=sharing

ОБЯВИ:

2022 година

Оферта канцеларски материали по Подкрепа за успех

2021 година

Обява за ремонт на покрив административна сграда

Оферта канцеларски материали по Занимания по интереси

Оферта канцеларски материали по Подкрепа за успех

Обява за ремонт на покрив училищна сграда

Обява по СТЕМ

Оферти по НП "Изграждане на училищна Стем среда":

Оферта в част "Архитектурна"

Оферта в част "ВиК"

Оферта в част "ЕЛ"

Оферта в част "Обзавеждане"

Оферта в част "Пожароизвестяване"

Списък за компютърна техника по проект СТЕМ

Оборудване за изследователска лаборатория по проект СТЕМ

Обява за дигитален микроскоп по проект СТЕМ:

учебен с монокулярна глава, завъртане на 360 0 , оптика на обективите : ахроматични с увеличение 4x, 10x, 40x - 2бр.  

2019 година

Ново Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка: Доставка на безоловен бензин А95Н и газ пропан бутан чрез карти за безкасово плащане, дизелово гориво за отопление и дизелово гориво за ДВГ за нуждите на ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

Заповед за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка: Доставка на безоловен бензин А95Н и газ пропан бутан чрез карти за безкасово плащане, дизелово гориво за отопление и дизелово гориво за ДВГ за нуждите на ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

Ден на отворените врати

Обява за нафтова горелка

ОБЯВА ЗА РЕМОНТ НА РАБОТИЛНИЦА

ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА РАБОТИЛНИЦА

Оферта за алуминиеви врати

2018 година

ОБЯВА

ПГСС „Златна нива” гр. Айтос, ул. "Славянска” № 50, приема оферти  за изработка и монтаж на 15 броя  алуминиеви врати за тоалетни до 16:30 часа на 06.12.2018 г. Оглед на обектите – всеки работен ден от 7.30 часа до 16.00 часа. За допълнителна информация тел. 0888206682.

обява

 

ПГСС "Златна нива" гр.Айтос, ул. "Славянска" №50, събира оферти за закупуване на учебни пособия и материали в срок до 16.00 часа на 23.02.2018г. Офертите се подават в запечатани, непрозрачни пликове.Телефон за справки: 0888 206682

2017г.

Обява

ПГСС "Златна нива" гр.Айтос, ул. "Славянска" №50, търси фирма за смяна на скрити тръби на парна инсталация - 49 л.м. 2 цола и 59 л. м. 1 цол.Офертите се получават в запечатани, непрозрачни пликове.Срок до 16,30 часа на 24.07.2017г.Оглед на обекта от 8.00ч. до 16,30 ч. всеки работен ден.Телефон за справки: 0888 206682

Обява за видеонаблюдение

Оферта за видеонаблюдение

Протокол на комисия за разглеждане и оценка на оферти по изпълнение на дейности от Модул II Сигурност

Заповед за определяне на изпълнител на дейности от Модул II Сигурност

Обява за събаряне на сграда

Обява за събаряне на сграда

Оферта за събаряне на общежитие, ремонт на покрив на хангар с влагане на материали

Обява за ремонт на парно

Обява за закупуване на малогабаритен трактор

Обява за доставка и монтаж на агрегат

Обява по компонент 2 по Национална програма "ИКТ"

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ПГСС "Златна нива"

Заповед за утвърждаване Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ПГСС "Златна нива", съгласно ЗОП от 2016 г.

Ново:Придобиване на професионална квалификация по немската система

 

 

Публична покана: Доставка на място на дизелово горивоза ДВГ, газьол - маркиран, без акциз за отопление, газьол за отопление и дизелово гориво за отопление за нуждите на ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

Документи:

 

Проект:Платформа за електроннообучение

 

 

Показатели и методика на оценяване на офертите

Проекто договор платформа

Приложение график по ПМС 118

Публична покана 2.02.2015г.

 

Публична покана: Доставка на място на дизелово горивоза ДВГ, газьол за земеделски производители (в т.ч. ваучери) и газьол (маркиран, без акциз) за отопление за нуждите на ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

Документи:

 

 

 

 

 

ОБЯВИ:

2016г.

Обява за компютърна техника

Оферта за компютърна техника

Протокол на комисията

 

Адаптиране и изграждане на санитарен възел в ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

Договор и оферта за изграждане на санитарен възел в ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

Обява за адаптиране и изграждане на санитарен възел в

Оферта за адаптиране и изграждане на санитарен възел в ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

Обява за Оферта за ремонт на ограда и таван на физкултурен салон

Договор за строително - монтажни работи

Оферта за ремонт на ограда и таван на физкултурен салон

 

 

1.Във връзка с предстоящото закупуване на лек автомобил ПГСС "Златна нива" гр.Айтос набира оферти.

Нужната информация можете да изтеглите от тук

2.ПГСС "Златна нива" гр.Айтос набира оферти за 3 бр.компютри и 3 бр. лаптопи със следните параметри:

3.  Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр.Айтос, ул."Славянска" №50, приема оферти за основен ремонт на покриви на шест сгради с обща площ 1600 кв.м.Офертите се получават в запечатани , непрозрачни пликове до 16.00 часа на 11.08.2014 г. и следва да съдържат крайните цени.Срок на валидност на офертите до 31.12.2015 г.Оглед на обектите - всеки работен ден от 7,30 часа до 16.00 часа.За справка тел.: 0558 22354