10в клас:

Професия - Икономист

Специалност - Земеделско стопанство

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 4 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Мариана Дончева