11а 1 група клас:Професия - Техник - растениевъд

Специалност - Трайни насаждения

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 4 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Милена Лефтерова