11а 2 група клас: Професия - Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност - Селски туризъм

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 4 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Милена Лефтерова