12 а клас 2 група :

Професия - Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност - Селски туризъм

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 4 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Желянка Георгиева