12а клас1 група :

Професия - Техник - растениевъд

Специалност - Трайни насаждения

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 4 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Недка Ананиева