12 б клас : Професия - Икономист

Специалност - Земеделско стопанство

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 4 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Деница Милушева