12в клас: Професия - Икономист

Специалност - Икономика на селското стопанство

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 4 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Силвия Павлова