8 а клас:Професия - Техник - растениевъд

Специалност - Трайни насаждения

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 5 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Желянка Георгиева