8в клас:Професия - Икономист

Специалност - Земеделско стопанство

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 5 години

Форма на обучение - дневна

Класен ръководител - Станимир Христов