9 а клас 9 б клас 9в клас 8а клас 8б клас
10а клас 10б клас 10вклас 8в клас
11а клас 11б клас  
12 а клас  

ПАРАЛЕЛКИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

"ЗЛАТНА НИВА"

през учебната 2022 / 2023 година

 

история

 

ръководство

 

учители

 

професии

 

паралелки

 

документи

 

прием

 

галерия