Стипендии за учебната 2013/ 2014 година

Заповед за одобрени критерии за получаване на стипендии за първи срок на 2013/2014 учебна година