op

Проект: " Ученически практики - 2"

Покана

Указания

Професия Организатор на туристическа агентска дейност

В етнографски комплекс "Генгер" Айтос

В етнографски комплекс "Генгер"

Запознаване с особеностите на българската национална кухня в етнографски комплекс "Генгер" Айтос

Особености на българската национална кухня

Професия Техник - растениевъд

bademipsenicarapica

Резитба на бадеми Обследване на посеви от пшеница Обследване на посеви рапица

Професия Икономист

ikonomistikonomist1

Практика в реална работна среда с ученици от 10в клас професия Икономист Инфовест "ЕООД" с обучаващ Веселина Петкова и наставник Неджля Мустафа

 

Стем център Изследователска лаборатория "Иновативно приложно растениевъдство" Откриване на Стем център

Урок:Групиране на данни при измерване на етажността на растителните съобщества

Урок:Експериментален урок, свързан с анализ на води, почви и торове

Урок:Определяне на плевелния състав и растителната маса на пшеница

Урок:Почвата като среда на живот и екологичен фактор

 

Проект: "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

По проекта са получени 25бр. ученически лаптопа с ОС Windows:Dell Latitude Education 3190 2-in-1 и 12 бр. таблети с ОС Windows:ShareVDI

По проекта са получени 7 бр. лаптопи за педагогически специалисти с ОСWindows: Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 и Универсален шкаф за зареждане /LANDE / LN-CS22U6060-BL-541-B1