Седмична програма за втори срок на учебната 2023/2024 година

Консултации за втори срок на учебната 2023/2024 година

Изменение на Консултации за втори срок на учебната 2023/2024 година

Седмична програма за първи срок на учебната 2023/2024 година

Консултации за първи срок на учебната 2023/2024 година

 

 

дневен режим

Училищни учебни планове

 

Административни услуги в системата на училищното и предучилищно образование

Заявление за записване в 8-ми клас

Заявление за записване в клас

Информация на тел.: 0888206682

ел.поща на училището: pgss_aitos@abv.bg

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЕДМИЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК НА 2019/2020 УЧ.Г.

Заповеди:

Заповед №2700-546/13.03.2020г.

Заповед №2701-547/13.03.2020г.

Заповед №2704-550/15.03.2020г.

Заповед №2705-551/16.03.2020г.

Заповед №2751-597/27.03.2020г

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Български език и литература: 8кл., 9кл., 10кл., 11кл., 12 кл.

Организация на учебния процес в епидимиологична обстановка - мнение на родители

 

 

 

 

Назад