Седмична програма за първи срок на учебната 2018/2019година

Седмична програма за втори срок на учебната 2017/2018година

 

дневен режим

Правилник за дейността на училището

Програми ЗИП

Програми ЗИПП

Училищни учебни планове

График за изпитите за СФО априлска сесия

График за изпитите за З ФО сесия априлска

Административни услуги в системата на училищното и предучилищно образование

 

8aклас

8бклас

 

 

Назад