РЪКОВОДСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

"ЗЛАТНА НИВА"

 

история

 

ръководство

 

учители

 

професии

 

паралелки

 

седмична програма

 

прием

 

галерия

 

 

Директор на ПГСС "Златна нива"

Г-н Таньо Чакъров

Директор на училището от 2005 година.

Специалност: Български език и литература - І ПКС.

За контакти: тел.: 0888206682

 

е-mail: pgss_aitos@avb.bg

Заместник директор по учебната дейност

Таня Андреева

Заместник директор от 2010 година.

Специалност: Физика и астрономия - V ПКС,

Математика, Информатика и Информационни технологии

За контакти: тел.: 0888206682

 

Заместник директор по учебно производствената дейност

Стоянка Димитрова

Заместник директор от 2011 година.

Специалност: Инженер - Агроном - ІІ ПКС

За контакти: тел.: 0888206682