назад

ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ

 

 

Учениците изучават:

Микроикономика и макроикономика, право, бизнес комуникации и маркетинг,

счетоводсво на предприятието, предприемачество и др.

 

В края на обучението си учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация 

 

УЧЕБЕН ПЛАН за 11 и 12 клас

 

Учебни предмети
Класове
ІХ
Х
ХІ
ХІІ

Всичко

уч.часове

18 18 18 18 18 18 18 13
Седмичен брой на часовете
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  А.Задължителна образователна подготовка (ЗП)
1.
Български език и литература
                 
 
Български език и литература
3 3 3 3 3 3 2 2 386
2.
Чужди езици
                 
 
І чужд език
2 2 2 2 2 2 2 2 278
 
ІІ чужд език
2 2 2 2         144
3.
Математика, информатика и информационни технологии
                 
 
Математика
3 3 3 3 2 2 2 2 350
 
Информатика
2 2             72
 
Информационни технологии
1 1 1 1         72
4.
Обществени науки и гражданско образование
                 
 
История и цивилизация
2 2 2 2 2 2     216
 
География и икономика
1 2 1 2         108
 
Психология и логика
2 1             54
 
Етика и право
    2 1         54
 
Философия
        1 1     36
 
Свят и личност
            2 2 62
5.
Природни науки и екология
                 
 
Биология и здравно образование
2 2 1 1         108
 
Физика и астрономия
2 2 1 1         108
 
Химия и опазване на околната среда
2 2 1 1         108
6.
Физическа култура и спорт
                 
 
Физическа култура и спорт
2 2 2 2 2 2 2 2 278
 
Всичко А:
26 26 21 21 12 12 10 10 2434
 
 
Б.Задължителна професионална подготовка
                 
 
Б.1.Обща професионална подготовка
                 
1.
Обща икономическа теория
                 
2.
Микроикономика
3 3             108
3.
Макроикономика
    2 2         72
4.
Право
1 1 2 2 2       144
5.
Обща теория на счетоводната отчетност
    3 3         108
6.
Бизнес комуникации
        1 1     36
7.
Финанси
            2 2 62
 
Общо чза Б.1.
4 4 7 7 3 1 2 2 530
 
Б.2.Отраслова професионална подготовка
                 
1.
Икономика на предприятието
        2 2 3 3 165
2.
Маркетинг
        1 2 2 2 116
3.
Счетоводство на предприятието
        2 3     90
4.
Мениджмънт
            2 2 62
 
Общо за Б.2.
0 0 0 0 5 7 7 7 433
 
Б.3.Специфична професионална подготовка
                 
1.
Организация на земеделието
        2 2     72
2.
Аграрно право
            2 2 62
 
Учебна практика:
                 
1.
Икономическа информатика
2 2             72
2.
Счетоводство
    2 2         72
3.
Работа с компютър
    2 2 2 2     144
4.
Икономически анализ на земеделското предприятие
        2 2 2 2 134
5.
Счетоводство на предприятието
        2 2 2 2 134
6.
Бизнес комуникации на чужд език
            1 1 31
.
Общо за Б.3.
2 2 4 4 8 8 7 7 721
 
Производствена практика
        2с.х30 уч.ч. 2 2 122
 
Всичко Б:
6 6 11 11 16 16 18 18 1806
 
В.Задължително избираема подготовка (ЗИП)
        4 4 4 4 268
 
Всичко А+Б+В:
32 32 32 32 32 32 32 32 4508