ПРОФЕСИИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

"ЗЛАТНА НИВА"

през учебната 2023/ 2024 година

 

история

 

ръководство

 

учители

 

професии

 

паралелки

 

седмична програма

 

прием

 

галерия
  • ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК РАСТЕНИЕВЪД

 

 

 

 

  • ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ

 

  • ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 

 

 

 

2022/2023 .