назад

 

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

 

В тази професия учениците изучават:

Настаняване и обслужване в хотели,

транспорт и туристическа агентска дейност, барманство и сервитьорство, туристическа анимация и др.

 

В края на обучението си учениците получават :

 

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за трета степен на професионална квалификация 

 

УЧЕБЕН ПЛАН за 11 и 12 клас

Учебни предмети
Класове
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
ХІІІ

Всичко

уч.часове

18 18 18 18 18 18 18 13 18 13
Седмичен брой на часовете
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  А.Задължителна образователна подготовка (ЗП)
1.
Български език и литература
                     
 
Български език и литература
3 3 3 3 3 3 2 2     386
2.
Чужди езици
                     
 
І чужд език
2 2 2 2 2 2 2 2     278
 
ІІ чужд език
2 2 2 2             144
3.
Математика, информатика и информационни технологии
                     
 
Математика
3 3 3 3 2 2 2 2     350
 
Информатика
2 2                 72
 
Информационни технологии
1 1 1 1             72
4.
Обществени науки и гражданско образование
                     
 
История и цивилизация
2 2 2 2 2 2         216
 
География и икономика
1 2 1 2             108
 
Психология и логика
2 1                 54
 
Етика и право
    2 1             54
 
Философия
        1 1         36
 
Свят и личност
            2 2     62
5.
Природни науки и екология
                     
 
Биология и здравно образование
2 2 1 1             108
 
Физика и астрономия
2 2 1 1             108
 
Химия и опазване на околната среда
2 2 1 1             108
6.
Физическа култура и спорт
                     
 
Физическа култура и спорт
2 2 2 2 2 2 2 2     278
 
Всичко А:
26 26 21 21 12 12 10 10     2434
 
 
Б.Задължителна професионална подготовка
                     
 
Б.1.Обща професионална подготовка
                     
1.
Въведение в професията
2                   36
2.
Здравословни и безопасни условия на труд
        2           36
3.
Икономика
            3 3     93
4.
Предприемачество
                3 3 93
5.
Бизнес комуникации
                2 2 62
 
Б.2.Отраслова професионална подготовка
                     
1.
Чужд език по професията
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 340
2.
Основи на туризма
2 2                 72
3.
Счетоводство и отчетност в туризма
        2 2         72
4.
Отчетност на фирмата
            1 1     31
5.
Информационни технологии в туризма
                3 3 93
6.
Професионална етика и туристическо поведение
                2 2 62
 
Б.3.Специфична професионална подготовка
                     
 
Специалност: Селски туризъм
1.
Настаняване и обслужване в селска къща
    2 2 2 2         144
2.
Традиционна кухня
    2 2             72
3.
Екология в туризма
  2                 36
4.
География на туризма
        3 3         108
5.
История на материалната и духовна култура
            2 2     62
6.
Земеделие и животновъдство
            2 2 2 2 124
7.
Производство на екологично чисти храни и напитки
                1 1 31
8.
Екскурзоводство и анимация
            2 2     62
9.
Транспорт и туристическа агенска дейност
                2 2 62
10.
Обмяна на валута
                2   36
11.
Учебна практика по:
                     
11.1.
Настаняване и обслужване в селска къща
    4 4 4 3         270
11.2.
Дегустация на храни и напитки
                  2 26
11.3.
Занаяти
        3 2         90
11.4.
Фолклорни празници и традиции
            2 2     62
11.5.
Земеделие и животновъдство
            2 2 3 3 155
11.6.
Транспорт и туристическа агенска дейност
                2 2 62
12
Производствена практика
        2с.х30 уч.ч. 2 2 2 2 184
 
Всичко Б:
6 6 10 10 16 16 18 18 26 26 2576
 
В.Задължително избираема подготовка (ЗИП)
    1 1 4 4 4 4 6 6 490
 
Всичко А+Б+В:
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 5500