ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

"ЗЛАТНА НИВА"

 

история

 

ръководство

 

учители

 

професии

 

паралелки

 

седмична програма

 

прием

 

галерия

 

УЧИТЕЛИ
Име, фамилия
Степен на образование
Специалност
Надежда Бисерова Висше - магистър Гражданско образование, История и цивилизация
Йорданка Йорданова Висше - магистър

Български език и литература, Руски език

Татяна Тодорова Висше - магистър Руски език , Български език и литература
Милена Лефтерова Висше - магистър

География и икономика, Немски език

Светла Чотова Висше - магистър Математика, Информационни технологии
Таня Андреева Висше - магистър

Физика и астрономия, Математика Информационни технологии, Информатика,

Мерием Мехмедова Висше - магистър

Информационни технологии, Информатика, Математика

Хатче Халил Висше - магистър

Химия и опазване на околната среда, Икономика

Деница Милушева Висше - магистър Туризъм
Лидия Костадинова Висше - магистър Физическа култура и спорт
Димитър Маджаров Висше - магистър Физическа култура и спорт
Стоян Петков Професионален бакалавър Безопасност на движението по пътищата
Марушка Димитрова Висше - магистър Агроном
Стоянка Димитрова Висше - магистър Агроном
Желянка Георгиева Висше - магистър Биология и здравно образование
Незиха Рафет Висше - магистър Английски език
Петко Вълчев Професионален бакалавър Инструктор
Станимир Христов Висше - магистър Икономика
Марияна Дончева Висше - магистър Икономика
Цветелина Цветкова Висше - магистър Туризъм
Силвия Пеева Висше - магистър Туризъм